Naujienos

2018-06-22 01:06:44

Informacija apie biudžetinių įstaigų Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų globos namų reorganizavimą

   Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-96 „Dėl sutikimo reorganizuoti Plungės vaikų globos namus prijungimo prie Plungės socialinių paslaugų centro būdu“, vykdomas biudžetinių įstaigų Plungės vaikų globos namų ir Plungės socialinių paslaugų centro reorganizavimas prijungimo prie biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų centro būdu iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

   Reorganizavime dalyvauja Plungės rajono savivaldybės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, buveinė – V. Kudirkos g. 18, LT–03105 Vilnius). Reorganizuojamas juridinis asmuo – Plungės vaikų globos namai, buveinė V. Mačernio g. 31, Plungė LT-90132, kodas 190989084 – pasibaigiantis juridinis asmuo. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Plungės socialinių paslaugų centras, buveinė Mendeno g. 4, Plungė LT-90143, kodas 271759610 – tęsiantis veiklą po reorganizavimo juridinis asmuo.

   Po reorganizavimo veiklą tęsia juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga Plungės socialinių paslaugų centras, buveinė Mendeno g. 4, Plungė ir V. Mačernio g. 31, Plungė, kodas 271759610.

   Plungės vaikų globos namų teisės, pareigos ir funkcijos pereina Plungės socialinių paslaugų centrui. Su parengtu Biudžetinių įstaigų Socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Plungės vaikų globos namų buveinėje, adresu V. Mačernio g. 31, Plungė LT–90132 arba interneto svetainėse www.plungesvgn.istaiga.lt., www.plunge.lt.

Biudžetinių įstaigų Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašas