Naujienos

2018-09-05 04:03:35

Plungės vaikų globos namai prijungti prie Plungės socialinių paslaugų centro

   Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-96 „Dėl sutikimo reorganizuoti Plungės vaikų globos namus prijungimo prie Plungės socialinių paslaugų centro būdu“, Plungės vaikų globos namai reorganizuoti prijungimo prie biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų centro būdu. Nuo 2018 m. rugsėjo 5 d. veiklą tęsia juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga Plungės socialinių paslaugų centras, buveinė Mendeno g. 4, Plungė, kodas 271759610, kuriam pereina Plungės vaikų globos namų teisės, pareigos ir funkcijos. Plungės socialinių paslaugų centrą atstovauja direktorė Odeta Misiūnienė, veikianti pagal įstaigos nuostatus.

 

Plungės socialinių paslaugų centro internetinė svetainė www.plungesspc.lt